دستاورد

ابراز علاقمندی تاجران جمهوری تاتارستان بالای منابع نفت وگاز افغانستان

شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با تعدادی از تاجران و نمایندگان کمپنی های پروسس نفت و گاز جمهوری تاتارستان در دفتر کارش ماقات نمودند. تاجران جمهوری تاتارستان ضمن اظهار خرسندی از ملاقات شان با رهبری وزارت معادن و پترولیم، در مورد سابقه و تجارب کاری شان در بخش استخراج و […]

شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت معادن و پترولیم با تعدادی از تاجران و نمایندگان کمپنی های پروسس نفت و گاز جمهوری تاتارستان در دفتر کارش ماقات نمودند.
تاجران جمهوری تاتارستان ضمن اظهار خرسندی از ملاقات شان با رهبری وزارت معادن و پترولیم، در مورد سابقه و تجارب کاری شان در بخش استخراج و پروسس نفت و گاز معلومات داده افزودند: ازینکه افغانستان دارای یک سیستم منظم و امنیت کامل میباشد و زمینه مناسب نیز برای سرمایه گذاری مساعد گردیده است کمپنی های ما در نظر دارد تا روی سروی، اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز افغانستان سرمایه گذاری نماید و علاقمند هستند تا با همکاری های وزارت معادن و پترولیم به افغانستان آمده در بخش استخراج و پروسس نفت و گاز سرمایه گذاری نمایند.
سرپرست وزارت معادن و پترولیم نیز ضمن عرض خوش آمدید به ایشان، از تصمیم و برنامه شان غرض سرمایه گذاری روی منابع نفت و گاز کشور استقبال نموده افزودند: خوشبختانه افغانستان دارای منابع سرشار نفت و گاز در حوزه های مختلف بوده و هم اکنون بلاک های نفت و گازی هرات در مرحله اعلان قراردارد که تاجران کشور دوست و مسلمان تاتارستان نیز میتوانند روی منابع نفت و گاز کشور سرمایه گذاری نمایند و وزارت معادن و پترولیم جهت ایجاد سهولت ها برای سرمایه گذاری آماده همکاری در مطابقت با قوانین مربوطه میباشد.