آمادگی وزارت معدن به آغاز روند استخراج معدن مس عینک لوگر

شیخ شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، از آماده‌گی این وزارت در هرگونه همکاری جهت آغاز کار و فعالیت پروژه مس عینک لوگر خبر داد است. دفتر مطبوعاتی این وزارت با نشر این خبر گفته است که شیخ شهاب الدین دلاور،  با خه شو پینک، رییس کمپنی قراردادی مس عینک لوگر و هیئت […]

شیخ شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم، از آماده‌گی این وزارت در هرگونه همکاری جهت آغاز کار و فعالیت پروژه مس عینک لوگر خبر داد است.

دفتر مطبوعاتی این وزارت با نشر این خبر گفته است که شیخ شهاب الدین دلاور،  با خه شو پینک، رییس کمپنی قراردادی مس عینک لوگر و هیئت همراه‌شان دیدار و روی پروژه مس عینک بحث کرده است.

در خبرنامه به نقل از خه شو پینک آمده است: «پروژه مس عینک نه تنها برای مردم افغانستان، بلکه برای کمپنی و کشور چین خیلی مهم است و ما همچنان خواهان آغاز فعالیت پروژه متذکره هستیم.»

گفته شده است که شیخ شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن وپترولیم ضمن تاکید روی تسریع امور معدن‌کاری مس عینک گفته است که «وزارت معادن و پترولیم آماده هرگونه همکاری جهت آغاز کار و فعالیت پروژه مس عینک است.»