آغاز کار بند آبتک و کار ساخت و ترمیم دو بند بزرگ در سال آینده

سرپرست وزارت انرژی و آب: در سال آینده علاوه از آغاز کار بند آبتک، کار ساخت و ترمیم دو بند بزرگ دیگر نیز در لوگر آغاز خواهد شد: پل علم، ۸ سنبله، باختر ملا عبدالطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طی سفری کارش به لوگر، ضمن بازدید از ساحه بند آبتک در ولسوالی خوشی […]

سرپرست وزارت انرژی و آب: در سال آینده علاوه از آغاز کار بند آبتک، کار ساخت و ترمیم دو بند بزرگ دیگر نیز در لوگر آغاز خواهد شد:
پل علم، ۸ سنبله، باختر
ملا عبدالطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب طی سفری کارش به لوگر، ضمن بازدید از ساحه بند آبتک در ولسوالی خوشی گفت که در سال آینده علاوه از آغاز کار بند آبتک، کار ساخت و ترمیم دوبند بزرگ دیگر در این ولایت نیز آغاز خواهد شد.
ملاعبدالطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب کشور در حالیکه مولوی عنایت الله شجاع معاون مقام ولایت لوگر، تعداد از مسوولان ملکی و نظامی و انجنیران تخنیکی وزارت یاد شده همراه بود، در ولسوالی خوشی این ولایت از ساحه بند آبتک بازدید نمود.
سرپرست وزارت انرژی و آب کشور در صحبت با آژانس باختر، هدف از سفر اش را به لوگر بازدید از ساحه بند آبتک، دیدار با کارمندان ریاست حوزه فرعی خوانده گفت: بند آبتک با داشتن موقعیت مناسب جغرافیایی با ظرفیت بالا ذخیره برای اعمار بند مساعد بوده که عنقریب باقی سروی تخنیکی این بند تکمیل و انشاء الله در سال آینده کار ساخت و ساز عملی آن آغاز خواهد شد که این خود یک نوید بزرگ برای باشندگان لوگر خاصتآ دهاقین می باشد.
وی افزود که جهت حل مشکل کمبود آب، برای ساخت وساز دوباره بند آب ولسوالی خروار و همچنان ترمیم، حفظ و مراقبت بند سرخاب در ولسوالی محمدآغه نیز بیش از ۱۵۰ میلیون افغانی بودجه انکشافی منظور گردیده است که در سال آینده شاهد آغاز کار های عملی آن خواهیم بود.
قابل ذکر است که سرپرست وزارت انرژی و آب کشور، به مسوولان ریاست حوزه فرعی دریایی لوگر هدایت داد که به منظور مشکل کمبود آب و مدیریت درست آب، سروی بند های خاکی و چکدم ها در این ولایت آغاز و لیست آنرا با این وزارت شریک سازند.
این در حالیست که در بیشترین ساحات لوگر مردم با کمبود آب آشامیدنی و آبیاری زراعت روبرو بوده که به گفته مسوولان و مردم علت کمبود و پاین رفتن سطح آب حفر صد ها حلقه چاه های عمیق خود سر جهت آبیاری بادنجان رومی میباشد.