روند انتقال ۳هزار کانتینر کالاهای ترانزیتی تاجران افغان از بندکراچی آغاز گردید

در سفر اخیر محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و هیئت همراه جهت اشتراک در مذاکرات سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان، یکی از موضوعات قابل بحث، آزادسازی بیش از سه هزار کانتینر کالاهای ترانزیتی تاجران افغان در بندر کراچی بود که در نتیجه‌ی وضع پالیسی جدید ترانزیتی از جانب پاکستان، […]

در سفر اخیر محترم الحاج نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت و هیئت همراه جهت اشتراک در مذاکرات سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و ازبکستان، یکی از موضوعات قابل بحث، آزادسازی بیش از سه هزار کانتینر کالاهای ترانزیتی تاجران افغان در بندر کراچی بود که در نتیجه‌ی وضع پالیسی جدید ترانزیتی از جانب پاکستان، متوقف گردیده بود.
در نتیجه‌ی مذاکرات دوام‌دار میان سرپرست وزارت صنعت و تجارت ا.ا. افغانستان با وزیر امورخارجه و وزیر تجارت جمهوری اسلامی پاکستان، تفاهم گردید تا به ۳هزار کانتینر کالاهای ترانزیتی تاجران افغان که از تاریخ ۳اکتوبر الی ۱۶نوامبر ۲۰۲۳ به دلیل وضع پالیسی جدید ترانزیتی، متوقف گردیده بود، اجازه‌ی ترانزیت داده شود.
بالاخره روند انتقال کانتینرهای ترانزیتی تاجران افغان پس از طی مراحل اسناد و وضع پالیسی جدید ترانزیتی از جانب پاکستان، امروز سه‌شنبه مورخ ۱۴جمادی الاول ۱۴۴۵ مطابق به ۷قوس ۱۴۰۲ آغاز گردید.