ترانزیت میان آسیای مرکزی و جنوبی، از مسیر افغانستان افزایش یافته است

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفت، در نتیجه سیاست‌های متوازن امارت اسلامی در یک سال گذشته، ۵۳ هزار و ۶۷۹ وسایط ترانزیتی میان آسیای مرکزی و جنوبی، از مسیر افغانستان رفت و آمد کرده است.

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه در برنامه حساب‌دهی دولت به ملت گفت، در نتیجه سیاست‌های متوازن امارت اسلامی در یک سال گذشته، ۵۳ هزار و ۶۷۹ وسایط ترانزیتی میان آسیای مرکزی و جنوبی، از مسیر افغانستان رفت و آمد کرده است.