راپور کاری کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز شنبه ۱۴۴۵/۰۴/۲۷ هـ ق ۱۴۰۲/۰۸ تر/۲۰ هـ ش در (خط فرضی دیورند) تورخم کمیته ثبت و تثبيت: امروز ۴۲۸ خانواده که شامل ۱۹۴۳ تن بودند ثبت و بایومتریک شدند. ۷۰ خانواده تثبیت شدند که ۵۰ خانواده مهاجر تقلبی شمرده شدند. همچنین برای مهاجرین بازگشته به تعداد ۳۱۱۳ عدد سیمکارت شبکه های مختلف توزیع شده […]

روز شنبه
۱۴۴۵/۰۴/۲۷ هـ ق
۱۴۰۲/۰۸ تر/۲۰ هـ ش
در (خط فرضی دیورند) تورخم
کمیته ثبت و تثبيت:
امروز ۴۲۸ خانواده که شامل ۱۹۴۳ تن بودند ثبت و بایومتریک شدند. ۷۰ خانواده تثبیت شدند که ۵۰ خانواده مهاجر تقلبی شمرده شدند. همچنین برای مهاجرین بازگشته به تعداد ۳۱۱۳ عدد سیمکارت شبکه های مختلف توزیع شده است.
کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:
به صدها مهاجر در بخش های گوناگون معلومات لازم داده شده است، سپارشات شماری از کمیته ها به مهاجرین رسانده شده است، ۵۰ کودک گم شده و ۱۰۰ ورق اسناد مختلف مفقو شده به خانواده ها و مالکان آنها سپرده شدند. در بخش آگاهی عامه با مهاجرین نشست هایی صورت گرفته است و معلومات لازم ارائه شده است. برای پنج رسانه زمینه فعالیت فراهم گردیده و با دو کمیته مجلس هماهنگی صورت گرفته است.
کمیته اسکان موقت:
از سوی شماری از بنیادهای خیریه به تعداد ۱۰۰ خیمه و ۲۰۰ ترپال بدست آمده است. از سوی دفتر آی او ایم یک ذخیره آب نصب شد. ۶ خیمه که در محل نقشه سرک جدید برپا شده بود، جمع و محفوظ گردید از روند ساخت سرکسازی نظارت صورت گرفته است. ذخیره های آب در کمپ پر گردیده اند.
کمیته خدمات او امور صحی:
برای هژده هزار و چهارصد و پنجاه (۱۸۴۵۰) مهاجر مواد غذایی تهیه و تقسیم گردید. ۱۲۳۲ تخت کمپل، ۱۱۷ فرش، ۴۰۰ جوره لباس، ۱۰۰۰ بوجی آرد، هزار بشکه روغن که از سوی مؤسسه های مختلف به کمیته مذکور تسلیم شده بود، میان مهاجرین بصورت صحیح تقسیم و توزیع شد.
کمیته تنظیم مساجد و آموزش:
یک باب مسجد افتتاح گردید که با افتتاح آن شمار مساجد در کمپ به ۹ مسجد رسید. همچنین با همکاری یک مؤسسه میان ۳۰۰ دانش آموزش قرطاسیه باب توزیع شد..
کمیته ترانسپورت و انتقال:
۲۹۹  خانواده که ۱۷۹۲ تن بودند، توسط موترهای مختلف النوع ۵۷ به ولایت هایشان انتقال داده شدند. همچنین به ۴ تانکر آب که در کمپ نصب شده بودند، آبرسانی صورت گرفت. ۴ عراده بس برای انتقال مهاجرین و ۵ عراده رینجر برای امورات روزانه آنها مؤظف گردیده اند.
کمیته تنظیم امور مالی:
امروز کمیته تنظیم امور مالی با ۷۰۰ خانواده و فی خانواده ده ده هزار افغانس مساعدت نقدی صورت گرفت.
کمیته زمینه سازی فرصت های کاری:
این کمیته ۸۰۹ نفر را ثبت کرده اند که حافظان قرآن کریم، محصلین در سطح بکلوریا، لیسانس و یا فارغین از بخش های حرفوی و مسلکی هستند.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سپين بولدک (خط فرضی دیورند)
کمیته ترانسپورت و انتقال:
۴۷۱ خانواده از طریق سپین بولدک در ۹۹ عراده موتر به ولایات قندهار، نیمروز، هرات، زابل و ننگرهار انتقال داده شدند. و بصورت مجموعی با خانواده مذکور دولک و ده هزار افغانی برای کرایه انتقال کمک صورت گرفت.
کمیته ثبت و تثبيت:
(۷۲۰) خانواده که شامل  (۴۱۲۵) نفر می شوند به کشور بازگشته بودند، معرفی شدند. همچنین از سوی امارت اسلامی به همه خانواده ها ، فی فامیل ده ده هزار افغانی مساعدت نقدی صورت گرفت و به تعداد ۱۴۹۰ سیمکارت شبکه های مختلف توزیع شد.
کمیته خدمات او امور صحی:
در کمپ های سپين بولدک، انځرګي و شوراندام به ۸۴۶۰  تن غذا توزیع شد. یک هیئت مشترک از شش تیم صحی مؤظف نظارت بعمل آورد. همچنین ۱۴۱۵ تن بیمار تداوی شده و ۳۴۹۷ تن واکسین شدند. ۳۶۰ مورد معاینات تشخیصی صورت گرفته و ۱۲ بیمار به شفاخانه ها انتقال داده شده اند که ۷ تن آنان بستر شده اند.
علاوتا بخش های ولادی نسایی در کمپ ها فعال گردیده و ۱۴۵۹ بیمار مورد تداوی قرار گرفته اند. ۴ بیمار بستری شده و ۸ تن برای تشخیص و تداوی به قندهار انتقال شده اند.
برای روشنایی کمپ های سپین بولدک، ميل پل و شوراندام پایه ها و چراغ های برق نصب و تارهای برق متصل گردید.
برای روشنایی خیمه های تازه نصب شده، چراغ های قوی نصب و تارهای برق متصل شد.
یک صد و چهل هزار لیتر آب توسط تانکرها برای مایحتاج خانواده ها تهیه شده است.
 هرات:
از مرز اسلام قلعه ولایت هرات ۳۲ خانواده و افراد مجرد که به اجبار اخراج یا داوطلبانه از ایران بازگشته بودند، که شامل ۱۳۶۴ تن می شدند، به مؤسسه آی او ایم غرض مساعدت معرفی شدند. همچنین برای ۳ هزار مهاجر بازگشته مواد غذایی توزیع شد و برای ۵۰۰ تن دیگر محل بودباش، اعاشه و اباته فراهم گردیده و خدمات صحی توسط ۴ عراده امبولانس اجرا گردید.
نیمروز:
۵۳ خانواده شامل ۱۹۴ تن اعضای آن و ۱۹۹۶ تن افراد مجرد که به اجبار یا داوطلبانه از مرز ولایت نیمروز بازگشته بودند، به ولایت هایشان رهسپار شدند. همچنین ۳۷ خانواده و ۱۰۴ تن افراد مجرد برای دریافت مساعده به مؤسسه آی او ایم معرفی و کمک های نقدی و غذایی دریافت نمودن.
پکتيکا:
۸ خانواده شامل ۵۲ تن که از طریق خط دیورند انگور اده به کشور بازگشته بودند، از جمله اینها ۳۴ تن شان بیمار بودند و برای تداوی به بخش صحی معرفی شده و همچنین از سوی کمیته مالی با هر خانواده ده ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفت.
هلمند:
۱۲ خانواده که چند مدت قبل از راه خط دیورند بهرامچه به کشور بازگشته بودند، امروز به ولایات و قریه های اصلی شان انتقال داده شدند.
دارالانشاء کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین