راپور کاری کمیته‌های کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

روز: یکشنـــبه تاریخ: ۲۸/۴/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۲۱/۷/۱۴۰۲ ھ ش تورخـــم (خط فرضی دیورند) کمیته ثبت، تثبیت و استقبال: امروز در خط فرضی دیورند در تورخم (۳۵۹) خانواده شامل (۱۳۷۶) نفر ثبت و بایومتریک شدند. (۱۱۵) خانواده دیگر نیز ثبت شده اند که (۹۹) خانواده آن مهاجر و (۱۶) خانواده غیر مهاجر تثبیت شدند. کمیته […]

روز: یکشنـــبه
تاریخ: ۲۸/۴/۱۴۴۵ ھ ق، مطابق ۲۱/۷/۱۴۰۲ ھ ش

تورخـــم (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در خط فرضی دیورند در تورخم (۳۵۹) خانواده شامل (۱۳۷۶) نفر ثبت و بایومتریک شدند.
(۱۱۵) خانواده دیگر نیز ثبت شده اند که (۹۹) خانواده آن مهاجر و (۱۶) خانواده غیر مهاجر تثبیت شدند.

کمیته خدمات و امور صحی:

از سوی کمیته خدمات در کمپ عمری برای (۲۳۰۰۰) مهاجر در حال بازگشت غذا و آب تصفیه شده توزیع گردید.
مسئولان کمیته خدمات، یک کانتینر مواد خوراکی و غیر خوراکی را که از سوی مهاجرین ساکن در  روسیه ارسال گردیده بود، تسلیم شدند و در زودترین فرصت برای مهاجرین توزیع خواهد گردید.
از سوی قول اردوی خالد بن ولید البسه و مواد خوراکی به کمپ عمری انتقال داده شد. بخش صحی قول اردوی خالد بن ولید تاکنون (۱۷۲۳۱ ) تن از بیماران مهاجرین بازگشته را تداوی نموده است.
در چوکات کمیته خدمات از سوی مسئولان مخابرات و تکنالوژی معلوماتی برای مهاجرین بازگشته (۲۴۳۶) عدد سیمکارت توزیع شد.

کمیته ترانسپورت و انتقال:
امروز در خط فرضی دیورند تورخم (۲۶۱) خانواده که شمار افراد آن بالغ بر (۱۲۹۲) تن بودند، توسط موترهای مختلف النوع به ولسوالی ها و قریه هایشان انتقال داده شدند.

کمیته اسکان موقت مهاجرین :
مسئولین اسکان موقت مهاجرین نشستی با والی ولایت ننگرهار، رئیس اداره هلال احمر و مسئولان دیگر داشتند و در مورد مسائل مربوطه صحبت و تبادل نظر نمودند. همچنین در منطقه (۲۰) باب خیمه نصب و ذخیره های آب نیز نصب و پر گردید.

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در سپین بولدک به تعداد (۶۱۳) فامیل که شمار افراد آن به (۳۳۱۵) تن می رسید، ثبت و راجستر شدند و پس از آن به مؤسسه آی او ایم غرض دریافت مساعدت معرفی گردیدند. از سوی امارت اسلامی به هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعدت گردید.

در میان بازگشت شدگان (۱۰) تن قیدی نیز شامل بودند.

کمیته ترانسپورت و انتقال:

از ولسوالی بولدک و قندهار به تعداد (۳۱۲) فامیل که شمار افراد آن به (۲۲۶۴) تن می رسید توسط موترهای مختلف النوع به ولایات کابل، زابل، ارزگان، هرات، قندهار، ننگرهار و دیگر ولایات انتقال داده شدند و برایشان بصورت مجموعی (۲۳۸۰۰۰) افغانی کرایه داده شد.

کمیته تنظیم امور مالی:

امروز ولسوالی سپین بولدک از سوی کمیته تنظیم امور مالی به (۶۱۲) فامیل بازگشته به وطن کمک مالی صورت گرفت و برای هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعدت نقدی انجام شد.

کمیته خدمات و امور حصی:

در کمپ های سپین بولدک، تخته پل و شوراندام برای (۱۲۳۶۰) مهاجر غذای چاشت و شام توزیع شد.
از سوی تیم های صحی به (۸۲۳۶) تن بیمار تداوی های لازم و واکسین صورت گرفت.
همچنین در کمپ های سپین بولدک، تخته پل، شوراندام و میل پل کارهای برق رسانی، آب رسانی و دیگر خدمات لازم انجام شده و در بخش پاکی و نظافت کمپ نیز اقدام شده است.
= در چوکات کمیته خدمات برای مهاجرین بازگشته از سوی مسئولین مخابرات و تکنالوژی معلوماتی به تعداد (۱۴۹۰) عدد سیمکارت توزیع شده است.

کمیته اسکان موقت:

کار پارتیشن سازی اتاق های تخته پل جریان دارد، از روند کاری کمیته اسکان موقف نظارت صورت گرفت و از انجام کارهای محوله اطمینان حاصل گردید.

پکتیکا

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

در منطقه انگور ادۀ ولایت پکتیکا به تعداد (۶) فامیل که شمار اعضای آن به (۴۳) تن می رسید ثبت و از سوی کمیته ترانسپورت و انتقال به ولسوالی ها و قریه هایشان انتقال داده شدند.

کمیته تنظیم امور مالی:

از سوی کمیته مالی به (۶) فامیل بازگشته کمک مالی صورت گرفت و برای هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعدت نقدی انجام شد.

کمیته مساجد و آموزش:

اعضای کمیته تنظیم مساجد و آموزش امروز با معاون والی و شماری از رؤسای ولایت دیدار و در مورد مورد مسائل مربوط گفتگو نمودند همچنین با اعضای کمیته اسکان موقت نیز ملاقات و تبادل معلومات صورت گرفت.

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:

راپور نشراتی برای رادیو تلویزیون ملی افغانستان ترتیب ونشر گردید و در تهیه و آماده سازی راپور با با سه رسانه داخلی همکاری صورت گرفت.

کمیته اسکان مؤقت :

در کمپ های انگور اده و تروه و کمپ های اول و دوم شرنه (۵۲) باب خیمه نصب گردید، سیستم های برق و آب فعال و تشناب های مردانه و زنانه آماده و قابل استفاده گردید.

کمیته خدمات و امور صحی:

امروز (۳۲) تن بیمار معاینه و برای (۸) تن واکسین تطبیق گردید.
در منطقه انگور اده برای مهاجرین بازگشته و مسئولان کمیته ها غذای سه وعده توزیع گردید.

در چوکات کمیته خدمات برای مهاجرین بازگشته به تعداد (۳۳) عدد سیمکارت از سوی مسئولین مخابرات و معلوماتی تکنالوژی توزیع گردید.

زابــــل

کمیته خدمات و امور صحی:

اعضای کمیته خدمات به نقطه عبور در ولسوالی شملزوی ولایت زابل اعزام شدند، تا سهولت های لازم برای مهاجرین را مهیا نمایند. در ولایات پکتیا، پکتیکا و زابل قبلا کمیته های مذکور ایجاد شده اند.

نیمــــــروز

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز (۶۴) فامیل که شمار اعضای آن به (۲۶۲) تن می رسید و از این میان (۱۴۳۰) تن آن افراد مجرد بودند، ثبت شدند و پس از ارائه خدمات صحی (۴۷) فامیل به تعداد (۱۹۷) تن در کمپ برای مدت محدود اسکان داده شدند. مهاجرین بازگشته غرض دریافت های مساعدت های نقدی و غیر نقدی به مؤسسه آی او ایم معرفی شدند.

هــــــــرات

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

از طرق سرحد اسلام قلعه ولایت هرات به تعداد (۵۴) فامیل که شمار افراد آن به (۱۷۸) تن می رسید و همچنین (۱۳۲۳) تن افراد مجرد بصورت اجباری از ایران اخراج شده بودند، ثبت و راجستر شدند.

همچنین به تعداد (۳۶) فامیل که شمار اعضای آن (۱۳۴) تن بودند و (۱۴۱۲) تن افراد مجرد که با رضایت خود به وطن بازگشتند. از میان خانواده و افراد بازگشته به تعداد (۵۳) فامیل که اعضای آن (۱۸۱) تن بودند و (۱۳۸) فرد مجرد که فقیر و تهی دست تشخیص داده شدند، برای دریافت کمک به مؤسسه آی او ایم معرفی شدند. علاوتا ۴ جنازه فوتی نیز از مرز مذکور به افغانستان انتقال شد.

کابــــــــــل ـ مرکز

کمیته اسکان مؤقت:

* در کمپ سرای شمالی به تعداد (۳۲) باب خیمه نصب و سیستم آبرسانی آن فعال گردید. کار ساخت تشناب های مردانه و زنانه با سرعت جریان دارد.

دارالانشاء کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین