راپور کاری روز گذشته کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین

تورخم (خط فرضی دیورد) کمیته ثبت، تثبیت و استقبال: امروز در تورخم (خط فرضی دیورند) سیصد و هفتاد و شش (۳۷۶) خانواده که شمار افراد آن (۲۲۱۹) بودند، ثبت و راجستر شدند.   کمیته خدمات و امور صحی: در چوکات کمیته خدمات و امور صحی از سوی مسئولان مخابراتی و معلوماتی تکنالوژی به مهاجرین بازگشته […]

تورخم (خط فرضی دیورد)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز در تورخم (خط فرضی دیورند) سیصد و هفتاد و شش (۳۷۶) خانواده که شمار افراد آن (۲۲۱۹) بودند، ثبت و راجستر شدند.

 

کمیته خدمات و امور صحی:

در چوکات کمیته خدمات و امور صحی از سوی مسئولان مخابراتی و معلوماتی تکنالوژی به مهاجرین بازگشته به وطن به تعداد (۲۶۱۸) عدد سیمکارت توزیع گردید.

 

کمیته جلب و جذب کمک ها:

با مسئولین مؤسسه هایی که سهولت های اسلامی را فراهم می نمایند، نشست صورت گرفت و بخش آماده سازی کمک های مالی و تشناب ها برای مهاجرین وعده سپرده شد.

با مؤسسه آی او ایم در مورد حل مشکلات موجود مهاجرین نیز گفتگو صورت گرفت.

 

کمیته ترانسپورت و انتقال:

در مجموع به تعداد (۲۷۷) خانواده که تعداداعضای آن به (۱۵۸۰) تن می رسید، توسط موترهای مختلف النوع به ولسوالی ها و قریه های خویش انتقال داده شدند.

 

کمیته تنظیم امور مالی:

امروز از سوی کمیته امور مالی در منطقه سپین بولدک (خط دیورند) با (۸۶۶) خانواده ده ده هزار افغانی برای هر خانواده کمک مالی صورت گرفت.

 

کمیته تنظیم مساجد و آموزش:

از سوی نیروهای اردوی ملی در کمپ عمری یک باب مسجد افتتاح شد و از سوی مسئولان در مورد انجام خدمات بهتر به مهاجرین بازگشته توصیه صورت گرفت.

 

کمیته اطلاعات و آگاهی عامه:

از سوی اعضای کمیتۀ مؤظف با مسئولین و ژورنالیستان شبکه های خبری آژانس پژواک، رادیو و تلویزیون سباوون، مشعل و تلویزیون یک دیدار و ملاقات صورت گرفت.

 

سپین بولدک (خط فرضی دیورند)

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

امروز از مسیر سپین بولدک (خط فرضی دیورند) قندهار به تعداد (۸۶۳) خانواده که شمار افراد آن (۵۱۴۸) تن بودند، به کشور بازگشته و ثبت شدند. خانواده ثبت شده غرض دریافت کمک به مؤسسه آی او ایم معرفی و برای هر خانواده ده ده هزار افغانی کمک نقدی صورت گرفت.

 

 

کمیته ترانسپورت و انتقال:

امروز از ولسوالی سپین بولدک قندهار به تعداد (۴۹۱) خانواده که شمار افراد آن به (۳۵۰۱) تن می رسید، با موترهای مختلف النوع به ولایات کابل، ارزگان، هلمند، فراه، هرات، بلخ، لغمان، پکتیا و دیگر ولایات انتقال گردید.

 

کمیته اسکان موقت مهاجرین:

در کمپ شهر قندهار برای مهاجرین بازگشته به تعداد (۳۵) باب خیمه نصب و برپا گردید، کار پارتیشن سازی سالن های بزرگ کمپ تخته پل آغاز گردیده و از سپین بولدک دیدن شد. هیچ مشکلی وجود ندارد.

 

کمیته تنظیم امور مالی:

امروز از سوی کمیته تنظیم امور مالی برای (۴۹۱) تن خانواده بازگشته به مبلغ (۳۱۱۰۰۰) افغانی داده شد.

 

کمیته تنظیم مساجد و آموزش:

امروز در کمپ مهاجرین (لیسه غازی عبدالله خان) ولسوالی سپین بولدک برای امامت مهاجرین و آموزش و پرورش کودکان بازگشته یک عالم تعیین گردید و برای مهاجرین در مورد هدف و فلسفۀ هجرت سخنرانی صورت گرفت.

 

پکتیا (خط فرضی دیورند)

رئیس کمیته خدماتی و امور صحی از نقطه صفری و خط فرضی دیورند در ولسوالی دند پتان دیدن نمود.

 

پکتیکا (خط فرضی دیورند)

کمیته خدمات و امور صحی:

در چوکات کمیته خدماتی و امور صحی و با تلاش مسئولان مخابراتی و معلوماتی تکنالوژی در منطقه انگور اده ولسوالی برمل یک پایه آنتن سیار شبکه افغان بیسیم با قابلیت خدمات انترنیت فورجی آغاز بکار نمود. در ولسوالی ترو نیز نصب آنتن شبکه اتصالات ادامه دارد و شبکه روشن نیز فعالیت خود را شروع نموده است.

 

کمیته مهاجرین و اسکان موقت:

امروز در کمپ های بازگشت مهاجرین، تشناب ها ساخته و آماده شدند. در منطقه انگور اده یک تانکر آب سه هزار لیتری ، پنج باب خیمه، وسایل برقی همراه با تیم کمک ارسال گردید.

 

کمیته ترانسپورت و انتقال:

در نتیجه کمیته ترانستپورت و انتقال سه خانواده که شمار اعضای آن (۱۵) تن بودند، به کابل و قندهار انتقال و از سوی کمیته تنظیم امور مالی به هر خانواده ده ده هزار افغانی مساعده صورت گرفت.

 

زابــــــــل (خط فرضی دیورند)

کمیته خدماتی و امور صحی:

با تلاش کمیته خدماتی و امور صحی، از سوی وزارت رسیدگی به حوادث و هلال احمر افغانی در نقطۀ صفری خط فرضی دیورند ولسوالی شملزوی ولایت زابل به تعداد (۵۵) باب خیمه های بزرگ و خورد، (۲۰۰۰) کمپلونه، (۳۰) عدد بسترهای سفری و مواد دیگر خوراکی و غیر خوراکی انتقال گردید.

 

کمیته اسکان موقت مهاجرین:

از سوی کمیتۀ اسکان موقت مهاجرین در نقطه صفری خط فرضی دیورند کار ایجاد و ساخت کمپ آغاز گردیده است و برای سهولت های ممکن (۱۰) باب تشناب و (۵) عدد تانک آب و دیگر مواد ضروری خریداری و انتقال گردید.

 

کابل ـ مرکز

کمیته جلب و جذب کمکها:

تجار افغان ساکن در روسیه با گفتگو با سرپرست وزارت اقتصاد گفته اند که روز شنبه (۴۰) تن مواد خوراکی به کابل ارسال خواهند کرد.

 

ولایت ارزگان

کمیته خدمات و امور صحی:

در حضورداشت ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ارزگان، معاون والی و دیگر مسئولین ولایتی نشستی در مورد رسیدگی و حل مشکلات مهاجرین بازگشته صورت گرفت و از ارگان های امارتی و غیر امارتی خواهان کمک و همکاری شدند.

 

ولایت نیمــــــروز

کمیته ثبت، تثبیت و استقبال:

در ولایت نیمروز به تعداد (۲۰) خانواده که شمار اعضای آن به (۸۱) تن می رسید، ثبت و راجستر شدند و کمک های مقدی و غیر نقدی صورت گرفت و در یک کمپ موقت اسکان داده شدند.

 

دارالانشاء کمیسیون عالی رسیدگی به مشکلات مهاجرین