راپور سالانه کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی امارت اسلامی در مورد تلفات ملکی در کشور

راپور سالانه کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی در مورد تلفات ملکی در کشور در سال ۲۰۲۰: از جنوری ۲۰۲۰ تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ در ۳۴ ولایت کشور در مجموع ۱۸۳۴ رویدادهای تلفات ملکی ثبت شده است، که ۱۶۵ آن در بمباردهای هوایی و چاپه های نیروهای امریکایی و ناتو رخ داده و همچنان ۱۳۰۷ رویداد […]

راپور سالانه کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی در مورد تلفات ملکی در کشور در سال ۲۰۲۰:

از جنوری ۲۰۲۰ تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ در ۳۴ ولایت کشور در مجموع ۱۸۳۴ رویدادهای تلفات ملکی ثبت شده است، که ۱۶۵ آن در بمباردهای هوایی و چاپه های نیروهای امریکایی و ناتو رخ داده و همچنان ۱۳۰۷ رویداد آن از سوی عساکر اداره کابل پیش آمده است. نیز ۳۶۲ رویداد دیگر از سوی افراد نامعلوم و یا هم در نتیجه خشونت های بین خودی رخ داده است.

همچنان در جریان سال ۲۰۲۰ میلادی ۴۲۴ تن افغان ها از سوی عساکر امریکایی، ناتو و اداره کابل بدون کدام دلیل بندی شده اند.

در تمام رویدادهای فوق الذکر، ۳۷۰۳ نفر بی گناه ملکی شهید و زخمی شده اند، که ۱۷۸۷ آن ها شهید و ۱۹۱۶ تن دیگر زخمی هستند.

۳۱۹ تن  از مردم ملکی از سوی نیروهای امریکایی و ناتو شهید شده اند، که شامل ۱۹۷ تن مرد، ۷۱ تن زن و ۶۱ تن کودک هستند.

همچنان ۳۳۲ تن از مردم ملکی در حملات نیروهای امریکایی و ناتو زخمی شده اند، که شامل ۲۰۷ تن مرد، ۶۷ تن زن و ۵۸ تن کودک هستند.

نیز ۲۶۰ تن از هموطنان ما از سوی نیروهای امریکایی و ناتو مظلومانه بندی شده اند.

در جریان سال گذشته، ۸۷۲ افغان های ملکی از سوی عساکر، پولیس و دیگر نظامیان اداره کابل شهید شده اند، که شامل ۵۴۱ تن مرد، ۱۳۳ تن زن و ۱۹۸ تن کودک هستند.

همچنان پارسال ۱۲۱۸ تن غیر نظامیان افغان از سوی عساکر، پولیس و دیگر نظامیان اداره کابل زخمی شده اند، که شامل ۶۹۱ تن مرد، ۲۱۷ تن زن و ۳۱۰ تن کودک هستند.

در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۵۹۶ تن افغان ها در سراسر کشور از سوی افراد نامعلوم و یا در درگیری های بین خودی شهید و کشته شده اند، که ۴۳۳ تن آن مرد، ۱۰۴ تن آن زن و ۵۹ تن دیگر هم کودکان هستند.

همچنان در جریان سال، ۳۶۶ تن از مردم ملکی از سوی افراد نامعلوم و یا هم در درگیری های بین خودی زخمی شده اند، که شامل ۲۹۹ تن مرد، ۲۸ تن زن و ۳۹ تن کودک هستند.

تلفات مالی مردم ملکی کشور از اول جنوری تا ۱۶ دسامبر ۲۰۲۰ قرار ذیل است:

 • مساجد تخریب شده: ۴۴ باب
 • مدارس تخریب شده: ۴۵ باب
 • خانه های تخریب شده مردم ملکی: ۷۸۹ باب
 • کلینک های صحی و مکاتب تخریب شده: ۱۵ باب
 • دکان های تخریب شده مردم ملکی: ۱۶۷ باب
 • موترهای تخریب شده: ۸۴ عراده
 • موترسایکل های تخریب شده: ۵۷ عراده
 • مواشی تلف شده: ۶۴۵ راس
 • پول های نقد چور شده:‌ ۱۴۷۲۰۰۰۰ افغانی
 • تخریب تخته های شمسی دهقانان : ۱۵۲ تخته
 • باغ های تخریب شده مردم ملکی: ۳۵ جریب
 • زمین های تخریب شده زراعتی: ۱۲۰ جریب

خلاصه تلفات ملکی سال گذشته:

شمار مجموعی رویدادهای تلفات ملکی در افغانستان در سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۸۳۴ می رسد، که ۱۶۵ آن از سوی نیروهای امریکایی و ناتو و ۱۳۰۷ آن از سوی عساکر، پولیس و دیگر نیروهای مربوط اداره کابل رخ داده و ۳۶۲ رویداد دیگر از سوی افراد معلوم و یا هم بر اثر نزاع های بین خودی واقع شده است.

در تمام این رویدادها، ۳۷۰۳ تن هموطنان ما شهید و زخمی شده اند، که ۱۷۸۷ آن شهید و ۱۹۱۶ تن دیگر زخمی هستند.

توضیح ارقام فوق را به اساس فیصدی در گراف ذیل دیده می توانید. همچنان جهت های مسئول نیز در نقشه ذیل واضح شده است:

همچنان جزئیات و فیصدی ارقام فوق به شکل جداگانه با شما شریک می شود:

امارت اسلامی افغانستان
کمیسیون جلوگیری از تلفات ملکی و سمع شکایات