دیپارتمنت جراحی قلب در شفاخانه شهید سردار محمد داود خان ایجاد و افتتاح شد

دیپارتمنت جراحی قلب برای اولین بار در شفاخانه شهید سردار محمدخان ایجاد و امروز، توسط شیخ محمد قاسم فرید معاون پلان و پالیسی وزارت دفاع ملی و مسئولان قوماندانیت صحیه ستردرستیز افتتاح شد. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی امروز با نشر این خبر گفته است: محفلی که به همین مناسبت در تالار اکادمی علوم طبی […]

دیپارتمنت جراحی قلب برای اولین بار در شفاخانه شهید سردار محمدخان ایجاد و امروز، توسط شیخ محمد قاسم فرید معاون پلان و پالیسی وزارت دفاع ملی و مسئولان قوماندانیت صحیه ستردرستیز افتتاح شد.

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی امروز با نشر این خبر گفته است: محفلی که به همین مناسبت در تالار اکادمی علوم طبی تدویر یافته بود، مسئولان ضمن ارایه معلومات مفصل از دستاوردها و‌فعالیت‌های این قوماندانی افزودند:

«بنابر توجه خاص رهبری وزارت دفاع ملی امروز الحمدلله جای شکرگذاری است که در دیپارتمنت های شفاخانه شهید سردار محمد داود خان ‏عملیات های متعدد و پیچیده به سطح کشورهای همسایه موفقانه اجرا میشود.»

در ادامه، معاون پلان و پالیسی وزارت دفاع ملی ضمن قدردانی از زحمات و فعالیت های شبانه روزی مسئولان و داکتران قوماندانیت صحیه ستردرستیز برای رسیدگی و حل پیشنهادات و مشکلات آنان وعده همکاری نمود.