دیدار مولوی امیرخان متقی با هیأت مجلس نمایندگان ایران

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه با هیأت مجلس نمایندگان ایران دیدار کرد. وزارت امور خارجه می‌گوید؛ در این دیدار در مورد موضوعات اقتصادی، امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از قاچاق و حفاظت از سرحدات گفت‌وگو شده است. آقای متقی به این هیأت گفته است که به شمول کشورهای همسایه تجارت و ترانزیت […]

مولوی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه با هیأت مجلس نمایندگان ایران دیدار کرد.
وزارت امور خارجه می‌گوید؛ در این دیدار در مورد موضوعات اقتصادی، امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، جلوگیری از قاچاق و حفاظت از سرحدات گفت‌وگو شده است.
آقای متقی به این هیأت گفته است که به شمول کشورهای همسایه تجارت و ترانزیت با کشورهای منطقه جریان دارد و #افغانستان در حال تبدیل شدن به مرکز اتصال میان کشورها است.
وی تاکید کرد که افغانستان برای کالاهای صنعتی ایران یک مارکیت خوب است، بنابراین لازم است افغانستان و ایران در بخش تجارت و ترانزیت تسهیلات بیشتری به میان آورند و از این فرصت استفاده کنند.
اعضای هیأت مجلس نمایندگان ایران در این دیدار گفتند، دو طرف برای جلوگیری از قاچاق، مدیریت مشکلات سرحدی و جلوگیری از رفت و آمد غیرقانونی افراد با یکدیگر همکاری و راه حل پیدا کنند.