دیدار ملا برادر با وزیر تجارت ترکیه

ملا عبدالغنی برادر آخوند با وزیر تجارت ترکیه در مورد سرمایه‌گذاری و انکشاف همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفت‌وگو کرده‌است.

ملا عبدالغنی برادر آخوند با وزیر تجارت ترکیه در مورد سرمایه‌گذاری و انکشاف همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور گفت‌وگو کرده‌است.