دیدار معاون اداری ریاست الوزراء با مسئول و اعضای کمیتۀ جلب و جذب کمک‌ها برای مهاجرین عودت‌کننده

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با مسئول و اعضای کمیتۀ جلب و جذب کمک‌ها برای مهاجرین عودت‌کننده دیدار نمود.   در این دیدار که محترم الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس کمیتۀ جلب و جذب کمک‌ها با اعضای آن کمیته حضور […]

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز با مسئول و اعضای کمیتۀ جلب و جذب کمک‌ها برای مهاجرین عودت‌کننده دیدار نمود.

 

در این دیدار که محترم الحاج قاری دین محمد حنیف سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس کمیتۀ جلب و جذب کمک‌ها با اعضای آن کمیته حضور داشتند، راجع به فعالیت‌ها و کارکردهای این کمیته خدمت مقام معاونیت اداری ریاست الوزراء معلومات ارائه کرد و گفت اعضای کمیته یاد شده تمام تلاش شان را جهت جمع‌آوری کمک‌ها به گونۀ منظم و در هماهنگی با سایر کمیته‌ها انجام می‌دهند تا در زمان مناسب این کمک‌ها به‌دست هموطنان عودت‌کننده برسد.

 

محترم مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء پس از استماع گزارش کمیتۀ جلب و جذب کمک‌ها گفت که در شرایط کنونی و با توجه به فرا رسیدن فصل زمستان و سرما همه هموطنان مسئولیت اسلامی و ملی دارند که هرچه در توان خود دارند برای هموطنان مهاجر خود همکاری نموده و در این عرصه سعی و تلاش زیاد به خرج دهند.

 

وی افزود که همه کمیته‌ها خصوصاً کمیتۀ جلب و جذب کمک‌ها تمام کوشش خود را جهت جلب و جذب کمک ها بکار گیرند و همچنان درباره نظم و انسجام کمک ها بحث صورت گرفت.