دیدار سرپرست وزارت مهاجرین با معاون نماینده خاص سر منشی سازمان ملل متحد

خلیل‌الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین در دیدار با دانیل اندریس، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد گفت، در کشورهای همسایه و اروپایی، افغان‌ها به مشکلات زیادی مواجه‌اند، امیدواریم که مطابق به اصول و قوانین با آنان برخورد شود.

خلیل‌الرحمن حقانی، سرپرست وزارت مهاجرین در دیدار با دانیل اندریس، معاون نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد گفت، در کشورهای همسایه و اروپایی، افغان‌ها به مشکلات زیادی مواجه‌اند، امیدواریم که مطابق به اصول و قوانین با آنان برخورد شود.