دو پروژه به ارزش ۱۰ میلیون افغانی در ولایت ننگرهار تکمیل و به بهربرداری سپرده شد

دو پروژه دیوار استنادی به ارزش ۱۰ میلیون افغانی در ولسوالی های کوت و هسکه مینه ولایت ننگرهار تکمیل و با حضور داشت محترم مولوی یارمحمد محمدی رئیس فوایدعامه آن‌ولایت، ولسوالان ولسوالی های متذکره و شماری ازمسوولین محلی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. پروژه اعمار دیوار استنادی در منطقه تور راغه ولسوالی هسکه […]

دو پروژه دیوار استنادی به ارزش ۱۰ میلیون افغانی در ولسوالی های کوت و هسکه مینه ولایت ننگرهار تکمیل و با حضور داشت محترم مولوی یارمحمد محمدی رئیس فوایدعامه آن‌ولایت، ولسوالان ولسوالی های متذکره و شماری ازمسوولین محلی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد.

پروژه اعمار دیوار استنادی در منطقه تور راغه ولسوالی هسکه مینه به طول ۲۵ متر و ارتفاع ۷ متر به ارزش سه میلیون افغانی قرارداد شده بود که در مدت ۴۰ روز کار آن تکمیل گردیده است.

همچنان پروژه دوم اعمار دیوار استنادی در منطقه عطاخان ولسوالۍ کوت این ولایت، به طول ۱۲۰متر، ارتفاع ۷.۲ متر و عرض حدود ۳ متر به منظور جلوگیری از تخریب بیشتر سرک حلقوی ننگرهار به ارزش ۷ میلیون افغانی با سکتور خصوصی قرارداد گردیده بود که در مدت سه ماه کار آن تکمیل شده است.

قابل یادآوری است با تکمیل کار این پروژه ها ( دیوار های استنادی) از تخریب بیشتر سرک ها جلوگیری خواهد شد.