دور تازهٔ کمپاین واکسین پولیو در هرات آغاز شد

دور تازه ای کمپاین واکسین پولیو با حضورداشت الحاج مولوی حیات الله مهاجر فراهی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و سرپرست معاونیت مقام ولایت هرات، مولوی محمد طالب شاهد رئیس صحت عامه، نمایندگان ادارات اطلاعات و فرهنگ و ارشاد، حج و اوقاف و مسوولان موسسات بین المللی در آن ولایت افتتاح شد.   […]

دور تازه ای کمپاین واکسین پولیو با حضورداشت الحاج مولوی حیات الله مهاجر فراهی معین امور نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ و سرپرست معاونیت مقام ولایت هرات، مولوی محمد طالب شاهد رئیس صحت عامه، نمایندگان ادارات اطلاعات و فرهنگ و ارشاد، حج و اوقاف و مسوولان موسسات بین المللی در آن ولایت افتتاح شد.

 

الحاج مهاجر فراهی سرپرست معاونیت مقام ولایت بیان داشت که اداره محلی حامی و پشتیبان برگزاری برنامه های واکسین پولیو بوده و ادارات ذیربط نیز در این راستا تلاش های همه جانبه انجام می دهند.

 

فراهی افزود: درحال حاضر اطفال زیر پنج سال زیادی در خطر مصاب به ویروس پولیو بوده که نیازمند توجه موسسات، رسانه ها و مردم عام می‌باشد تا در این راستا به گونه همه جانبه تلاش صورت گیرد.

 

در این برنامه فرید احمد ایوبی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات افزود: این اداره با رسانه های همکار در تلاش آگاهی‌دهی راجع به خطرات پولیو بوده و از هیچ سعی و تلاشی دریغ نخواهند کرد.

 

از سوی هم محمد شعیب حیدری مدیر عمومی مساجد ریاست ارشاد، حج و اوقاف هرات افزود که تمامی ملا امامان مساجد به خاطر محو پولیو در راستای روشن سازی اذهان عامه فعالیت و تطبیق واکسین بالای کودکان بالای پنج سال شان تلاش می‌نمایند.

 

قرار است در این برنامه ۳۹۱ هزار و ۸۰۸ کودک زیر پنج سال در مرکز و ولسوالی‌های شیندند و انجیل هرات واکسین پولیو را دریافت نمایند.

 

این در حالیست که در دوره قبلی ۷۵۰ هزار و ۵۱۳ کودک زیر سن پنج سال در ولایت هرات واکسین را دریافت نموده اند.