در جریان دو سال گذشته، ۲۵ رسانه جدید در افغانستان به فعالیت آغاز کرده اند.

معین نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ کشورمیگوید: در دوسال حکومت امارت اسلامی ۲۵ رسانه جدید، جواز فعالیت گرفته اند.  حیات الله مهاجر معین نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور در گفتگو با خبرنگارمحلی آژانس باختر درهرات گفت: در حال حاضر ۳۶۴ رسانه صوتی و تصویری به شمول رسانه های دولتی و خصوصی در کشور فعالیت دارند. مهاجر می گوید که در […]

معین نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ کشورمیگوید: در دوسال حکومت امارت اسلامی ۲۵ رسانه جدید، جواز فعالیت گرفته اند.

 حیات الله مهاجر معین نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور در گفتگو با خبرنگارمحلی آژانس باختر درهرات گفت: در حال حاضر ۳۶۴ رسانه صوتی و تصویری به شمول رسانه های دولتی و خصوصی در کشور فعالیت دارند.

مهاجر می گوید که در طی دوسال گذشته به  ۲۵ رسانه جدید، جوازفعالیت داده شده است  که کار شان را آغاز کرده اند.

وی می گوید چند رسانه فعالیت شان را متوقف کرده اند که منابع در آمد  شان از خارج کشور بوده  و امارت اسلامی هیچ رسانه ی را بسته نکرده است.

معین نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ کشورمی گوید که هر رسانه که مطابق به ارزش های اسلامی، منافع ملی  و فرهنگ مردم فعالیت کند،اجازه فعالیت خواهد داشت  و مورد حمایت قرار می گیرد.

مهاجر با اشاره به ایجاد طرزالعمل قوانین به یوتیوبران  بیان داشت که اخیرا عده زیادی از جوانان  به خاطر که یوتیوب منبع در آمد زایی است، به این بخش از شبکه های اجتماعی توجه دارند و وزارت اطلاعات وفرهنگ بخاطر منظم شدن فعالیت یوتیوبران طرزالعمل ترتیب داده است.

معین نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ کشور با اشاره به مشکلات اقتصادی رسانه ها بیان داشت: وزارت اطلاعات وفرهنگ در تلاش است تا باقیات پول برق و مالیات رسانه ها را کاهش دهد.

موصوف در ادامه از توزیع کارت هویت برای خبرنگاران سخن زده گفت: این روند در کابل آغاز شده و از رسانه ها در ولایت ها خواسته شده که در این خصوص به وزارت اطلاعات و فرهنگ و مراجعه کنند.