در بغلان مرکزی قوای دشمن محاصره است ونبرد ادامه دارد

به اساس خبر، یک قوای دشمن در مناطق کوز چنار ومنگل ها مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان  بالای مواضع مجاهدین امارت اسلامی   حمله کردند. این تحرکات تعرضی دشمن ساعت ۹ صبح امروز آغاز گردید که با مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده وشدیدا کوبیده شدند وشرمنده پای به فرار نهادند واکنون حملات مجاهدین ادامه دارد. […]

به اساس خبر، یک قوای دشمن در مناطق کوز چنار ومنگل ها مربوطات ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان  بالای مواضع مجاهدین امارت اسلامی   حمله کردند.

این تحرکات تعرضی دشمن ساعت ۹ صبح امروز آغاز گردید که با مقاومت شدید مجاهدین روبرو شده وشدیدا کوبیده شدند وشرمنده پای به فرار نهادند واکنون حملات مجاهدین ادامه دارد.

خبرمیگوید که مجاهدین رو به پیشروی هستند.

معلومات نشان میدهد که مجاهدین به گوشه های شهر کهنه رسیده اند وشاهراه شهر کهنه نیز تحت کنترول مجاهدین قرارگرفت وآن قوای دشمن که به منطقه منگل ها غرض نبرد آمده بود تا از آن استقامت بالای مجاهدین حمله نماید، اکنون کاملا محاصره گردیده است.

ودر جریان نبرد به دشمن تلفات سنگین جانی ومالی وارد گردیده است اما دقیقا رقم آن به دست نه امده است.

و لله الحمد در نبرد به مجاهدین هیچگونه آسیبی نرسیده است.