در اعلانات و لوحه ها، از اصطلاحات و کلمات ملی و محلی استفاده شود

کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات از اصناف خواسته است  تا در لوحه های شان از کلمات و اصطلاحات  زبان های ملی و محلی استفاده کنند کمیسیون «اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات» وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز با ارسال  اطلاعیه یی به آژآنس باختر از عموم اصناف ( دوکاکین ، منازل […]

کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات از اصناف خواسته است  تا در لوحه های شان از کلمات و اصطلاحات  زبان های ملی و محلی استفاده کنند

کمیسیون «اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات» وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز با ارسال  اطلاعیه یی به آژآنس باختر از عموم اصناف ( دوکاکین ، منازل رهایشی ، مراکز تجارتی ، موسسات و سایر نهاد ها ) که لوحه ها و تابلو های اعلانات شان به زبان های خارجی  ترتیب  کرده اند  و یا غیر معیاری ( تصاویر غیر شرعی ، متن و محتوای نادرست و در مکان نا مناسب ) باشند  خواسته است  که لوحه ها و تابلو های اعلانات شان را معیاری نموده و از اصطلاحات و کلمات زبان های ملی و محلی استفاده کنند.

در اطلاعیه گفته شده است آن اصطلاحات و کلمات که در زبان های ملی و محلی بدیل نداشته باشند از این امر مستثنی می باشند

کمیسیون اصلاح لوحه ها و تابلو های اعلانات که متشکل از نمایندگان  ادارات مختلف است در  وزارت اطلاعات و فرهنگ فعال گردیده است، این کمیسیون برنامه نظارت  و اصلاح سازی و تدابیر قانونی  را ابتدا در شهر کابل و بعد در تمام ولایات  به مرحله اجرا می گذارد.