در اثر حملۀ فدایی بر تعمیر شورای ولایتی در مرکز ولایت زابل، ده ها تن از افراد دشمن کشته و زخمی شدند

امروز ظهر در جریان عملیات ” عـــزم ” یک مجاهد قهرمان کندک استشهادی امارت اسلامی ( سباون کوچی ) تعمیر شوارای ولایتی اجیر ولایت زابل را که همیشه در آن بر علیه اسلام و مسلمان تصمیم های ظالمانه اتخاذ میشد، توسط یک موتر مازدای مملو از مواد انفجاری هدف حملۀ فدایی قرار داده است . […]

امروز ظهر در جریان عملیات ” عـــزم ” یک مجاهد قهرمان کندک استشهادی امارت اسلامی ( سباون کوچی ) تعمیر شوارای ولایتی اجیر ولایت زابل را که همیشه در آن بر علیه اسلام و مسلمان تصمیم های ظالمانه اتخاذ میشد، توسط یک موتر مازدای مملو از مواد انفجاری هدف حملۀ فدایی قرار داده است .

در این عملیات شهادت طلبانه ، طبق معلومات ابتدایی ما ، ده ها تن از منسوبین ادارۀ اجیر که مقامات بلند رتبه نیز در میان آنان شامل می باشد ، کشته و زخمی شده اند .

جزئیات بیشتر از این عملیات متعاقبا بنشر خواهد رسید ان شاء الله

قاری محمد یوسف احمدی سخنگوی امارت اسلامی

۱۴۳۶/۸/۷هق ۲۰۱۵/۵/۲۵م