خلیفه سراج الدین حقانی؛ جهاد به منظور آزادی و آبادی کشور بود، نباید بدیل وظیفه دانسته شود

سرپرست وزارت امور داخله در مراسم پایانی سیمینار بازنگری نصاب اکادمی پولیس؛ بر توانایی بیشتر پولیس  و تقویت نصاب آموزشی در این نهاد اکادمیک  تاکید کرد. دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله امروز با نشر این خبر گفته است : خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با بیان رشادت و مبارزات افغانان در برابر […]

سرپرست وزارت امور داخله در مراسم پایانی سیمینار بازنگری نصاب اکادمی پولیس؛ بر توانایی بیشتر پولیس  و تقویت نصاب آموزشی در این نهاد اکادمیک  تاکید کرد.

دفتر مطبوعاتی وزارت امور داخله امروز با نشر این خبر گفته است : خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله با بیان رشادت و مبارزات افغانان در برابر تجاوز بیگانگان گفت: خون ریخته شده در جریان جهاد گذشته اگر گردآوری شود، همانند آب کانال قوش تیپه جاری خواهد شدو خدمت ما زمانی کامل می شود که بر عوض ذوق و فکر خویش، فکر اسلامی و افغانی بر ما غالب گردد و از آن کار گیریم.

 حقانی در خطاب به منسوبان پولیس گفت: اخلاق و اخلاص شما باید از دیگران بهتر باشد و در تطبیق فرامین بزرگان اخلاق نیکو را در نظر گیرند

سرپرست وزارت امور داخله از پولیس خواست که پس از این خود را مکلف به کسب علم و دانش بدانند و تعلیم و تربیه ر ا مسوولیت خود بدانند. حقانی اضافه کرد: جهاد به منظور آزادی و آبادی کشور بود و بدیل وظیفه باید دانسته نه شود

در مراسم  پایانی  سمینار بازنگری نصاب تعلیمی اکادمی پولیس، علاوه برخلیفه سراج الدین حقانی، شماری دیگری از مقام های ارشد وزارت داخله شرکت داشتند.

شیخ محمد طاهر رییس دفتر معینیت اداری این وزارت پیرامون نصاب فعلی پولیس گفت: در نصاب فعلی اکادمی پولیس واژه های  زبان های ملی جایگزین کلمات انگلیسی شده و در این نصاب تغیرات مثبت به میان آمده است.

مولوی نورجلال جلالی معین اداری وزارت امور داخله تلاش های مسوولان در عرصه بازدید نصاب را تقدیر کرد.