خبر کوتاه

عنایت‌الله الکوزی، سخن‌گوی وزارت مخابرات تکنالوژی و معلوماتی می‌گوید، مشکل نبود سیمکارت در مارکیت مخابراتی حل شده است. آقای الکوزی می‌افزاید، توزیع سیمکارت‌ها دو باره از سرگرفته شده و شهروندان می‌توانند از نمایندگی‌های شرکت‌های مخابراتی سیمارت دریافت کنند.

عنایت‌الله الکوزی، سخن‌گوی وزارت مخابرات تکنالوژی و معلوماتی می‌گوید، مشکل نبود سیمکارت در مارکیت مخابراتی حل شده است.

آقای الکوزی می‌افزاید، توزیع سیمکارت‌ها دو باره از سرگرفته شده و شهروندان می‌توانند از نمایندگی‌های شرکت‌های مخابراتی سیمارت دریافت کنند.