۵۰ درصد شرکت‌های خارجی در ایران از افغان‌ها است

او در این نشست خبری جزئیات داده که در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده‌ که ۵۰ درصد این شرکت‌ها مربوط به افغان‌ها است.

۵۰ درصد شرکت‌های خارجی در ایران از افغان‌ها است

صفدر کشاورز، سخنگوی ادارۀ ثبت اسناد و املاک ایران در یک نشست خبری به رسانه‌های ایرانی گفته که بیشترین شرکت‌های خارجی در ایران مربوط به افغان‌ها است.

او در این نشست خبری جزئیات داده که در مجموع ۸ هزار و ۲۴۱ شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده‌ که ۵۰ درصد این شرکت‌ها مربوط به افغان‌ها است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران گفته همچنان ۲۵ درصد این شرکت‌ها مربوط به اتباع عراق و ۲۵ درصد باقیمانده متعلق به اتباع کشور‌های کویت، پاکستان، چین، عربستان، بحرین، هند و ترکیه است.

از سوی هم آگاهان می‌گویند در صورتی‌که زمینه انتقال این شرکت‌ها از سوی امارت اسلامی به افغانستان فراهم شود این می‌تواند در رشد اقتصاد کشور و ایجاد شغل برای مردم نقش موثری داشته باشد.