۴۴ هزار جریب زمین برای شهر جدید جلال آباد اختصاص داده شد

محمد نبی سعید در دیدار با وزیر مسکن و شهرسازی گفت که این زمین در ضلع شرقی شهر جلال آباد قرار دارد و بررسی توپوگرافی ۸ جریب زمین نیز انجام شده است.

۴۴ هزار جریب زمین برای شهر جدید جلال آباد اختصاص داده شد

 

مولوی محمد نبی سعید، رئیس مسکن و شهرسازی ولایت ننگرهار می گوید که با توجه به افزایش جمعیت شهر جلال آباد، ۴۴ هزار جریب زمین برای شهر جدید جلال آباد در نظر گرفته شده است.

 

محمد نبی سعید در دیدار با وزیر مسکن و شهرسازی گفت که این زمین در ضلع شرقی شهر جلال آباد قرار دارد و بررسی توپوگرافی ۸ جریب زمین نیز انجام شده است.

 

وی افزود: مابقی کارهای شهر به دلیل عدم واگذاری زمین متوقف شده است.

 

وزارت مسکن و شهرسازی گفته است که این وزارت در حال ایجاد انکشاف منظم شهری برای تمام ولایات است و تلاش ها را برای انجام مسئولیت خود در تامین سرپناه و شهرسازی آغاز کرده است.