۴۲ زندانی افغان از زندان‌های امارات متحده عربی آزاد شد

۴۲ زندانی افغان از زندان‌های امارات متحده عربی آزاد شد ‏در نتیجه تلاش‌های وزارت امور خارجه افغانستان و سفارت افغانستان در امارات متحده عربی، ۴۲ زندانی افغان از زندان های امارات آزاد شدند. این در حالی است که تلاش‌ها برای آزادی سایر زندانیان ادامه دارد.

۴۲ زندانی افغان از زندان‌های امارات متحده عربی آزاد شد

‏در نتیجه تلاش‌های وزارت امور خارجه افغانستان و سفارت افغانستان در امارات متحده عربی، ۴۲ زندانی افغان از زندان های امارات آزاد شدند.

این در حالی است که تلاش‌ها برای آزادی سایر زندانیان ادامه دارد.