گفتمان سکتور خصوصی در مورد فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار گردید

آقای الحاج عزیزی در جریان صحبت‌های شان از جامعه جهانی خواست که به مشکلات بانکی و پول‌های مسدودشده افغانستان و عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی توجه نمایند.

گفتمان سکتور خصوصی در مورد فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار گردید

 

‏گفتمان سکتور خصوصی در مورد فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار گردید

برنامه گفتمان سکتورخصوصی مورد فرصت‌ها و چالش‌های این سکتور در حضور محترم الحاج نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با اشتراک نمایندگان محترم سازمان ملل متحد، سفیران و دیپلماتان مقیم کابل و بزرگان سکتورخصوصی ‏افغانستان برگزار گردید.

 

این برنامه که از سوی موسسه حرکت و به همکاری وزارت صنعت و تجارت برگزار گردیده بود، محترم الحاج عزیزی، سرپرست این وزارت در این برنامه، در رابطه به دست‌آوردها و سهولت‌های ایجاد شده به سکتورخصوصی، مشکلات های این سکتور، آزادسازی پول‌های مسدودشده افغانستان، تجدیدنظر روی برنامه‌های سازمان ملل متحد و توجه به برنامه‌های بنیادی و زیربنایی، تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره، تعلیق عضویت افغانستان در سازمات تجارت جهانی، استفاده از تولیدات داخلی افغانستان در سازمان‌های بین‌المللی جهت حمایت از این سکتور، اولویت قراردادن برنامه‌های سکتورخصوصی ‏از سوی امارت اسلامی، جامعه جهانی و سازمان‌ها جهت رشد این سکتور، حمایت از تشبثات و سکتورهای بالقوه از سوی جامعه جهانی و سهم‌گیری جامعه جهانی در بازاریابی به محصولات و تولیدات داخلی افغانستان صحبت نمود.

 

آقای الحاج عزیزی در جریان صحبت‌های شان از جامعه جهانی خواست که به مشکلات بانکی و پول‌های مسدودشده افغانستان و عضویت این کشور در سازمان تجارت جهانی توجه نمایند.

 

سرپرست وزارت صنعت و تجارت بار دیگر اعلام داشت که امارت اسلامی به حمایت و رشد سکتورخصوصی متعهد بوده و از کمک‌های سازمان ملل متحد و جامعه جهانی نیز حمایت می‌کند.

 

‏قابل ذکر است که در ادامه جلسات کاری موازی در ۵بخش میان اشتراک‌کنندگان برگزار گردید.