پنجشیر، در آستانه‌ی میزبانی نمایشگاه زمرد

وزارت صنعت و تجارت هدف از برگزاری این نمایشگاه را جلب سرمایه‌گذار برای سنگ‌های قیمتی، انکشاف استخراج معادن و نمایش صنایع دستی و فرهنگی ولایت پنجشیر عنوان‌کرده‌ است.

وزارت صنعت و تجارت امارت اسلامی افغانستان اعلام کرده که به منظور جذب سرمایه‌گذار برای زمرد پنجشیر، نمایشگاه برگزار می‌کند.

این وزارت روز دوشنبه، ۴ سرطان، در خبرنامه‌ای بیان داشته که قرار است نخستین نمایشگاه زمرد پنجشیر به تاریخ ۲۰ الی ۲۲ سرطان در مرکز ولایت پنجشیر برگزار شود.

وزارت صنعت و تجارت هدف از برگزاری این نمایشگاه را جلب سرمایه‌گذار برای سنگ‌های قیمتی، انکشاف استخراج معادن و نمایش صنایع دستی و فرهنگی ولایت پنجشیر عنوان‌کرده‌ است.

با روی کار آمدن امارت اسلامی کار بر روی معادن با شفافیت کامل جریان پیدا کرده است و برای بسیاری از مردم افغانستان زمینه کار ایجاد شده است.