وزارت مالیه، مالیات شماری از دوکانداران و کسبه کاران را معاف کرد

از سوی هم وزیر مالیه کشور افزوده است، اصناف و کسبه کارانیکه فروشات شان بیش از دو میلیون افغانی باشد، مالیات آنان از ۰.۵ درصد به ۰.۳ کاهش یافته است.

وزارت مالیه، مالیات شماری از دوکانداران و کسبه کاران را معاف کرد

ملا محمد ناصر آخند، وزیر مالیه در یک نشست خبری در مرکز اطلاعات و رسانه‌های کشور می‌گوید، که بربنیاد حکم رهبر امارت اسلامی، مالیات دوکانداران و کسبه کارانیکه فروشات ثابت سالانۀ آنان به دو میلیون افغانی می‌رسد، بگونه کامل معاف شده است.

از سوی هم وزیر مالیه کشور افزوده است، اصناف و کسبه کارانیکه فروشات شان بیش از دو میلیون افغانی باشد، مالیات آنان از ۰.۵ درصد به ۰.۳ کاهش یافته است.

این در حالیست که سال گذشته نیز بربنیاد حکم عالیقدر امیرالمومنین مالیۀ صنعت کاران از چهار درصد به دو درصد کاهش یافته بود.