وزارت شهرسازی و مسکن شهرک‌های منظمی را برای فعالیت کارخانجات تولیدی و صنعتی ایجاد می‌کند

شیخ حمدالله نعمانی، در دفتر کارش با براق انسال، معاون شرکت ساختمانی 77 ترکی دیدار کرد.

وزارت شهرسازی و مسکن شهرک‌های منظمی را برای فعالیت کارخانجات تولیدی و صنعتی ایجاد می‌کند

دفتر مطبوعاتی وزارت شهر سازی و مسکن امروز با نشر این خبر گفته است

شیخ حمدالله نعمانی، در دفتر کارش با براق انسال، معاون شرکت ساختمانی ۷۷ ترکی دیدار کرد.

ابتدا براق انسال معاون شرکت ساختمانی ۷۷ ترکی معلومات در مورد تولید و فعالیت شرکت خود در ولایت های مختلف به ویژه فعالیت‌های کارخانه تولیدی در زمینه پل‌های بزرگ و پایه‌سازی را تشریح کرد، که در شهرک صنایع سبز کابل قرار دارد.

وی گفت: تولید پل‌های بزرگ به فضای وسیعی از نظر معیارهای انجنیری و کیفیت نیاز دارد تا بتواند آن را به مدت (۲۸) روز به صورت سالم قرار داد.

انسال گفت: مساحت کارخانه تولید پل نسبتاً کوچک است، بنابراین لازم است زمین مجاور آن تامین شود تا پل‌های ساخته شده برای مدت طولانی در آنجا مستقر شوند.

آنها خواستار همکاری وزارت شهرسازی و مسکن در این زمینه شدند تا بتوانند در این زمین فعالیت کنند.

سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن، محترم شیخ حمدالله نعمانی گفت که زمین شهرک صنایع سبز دارای مشکلات حقوقی و تخنیکی است که این وزارت در تلاش است تا این مشکلات را برطرف کند.

شیخ حمدالله نعمانی به معاون شرکت ساختمانی ۷۷ و هیأت بازدید کننده گفت که می‌تواند زمین را در قسمت شرقی شهرک پیروزی در اختیار آنها قرار دهد تا فعالیت خود را آغاز کنند.

به گفته وی، راه دیگر انجام اصلاحاتی در پلان شهرک صنعتی صنایع سبز است؛ اما به گونه‌ای که فضای سبز، راه آهن و محوطه مسکونی شهرک مسکونی پیروزی در این محدوده آسیب نبیند.

وزارت شهرسازی و مسکن شهرک‌های منظمی را برای فعالیت کارخانجات تولیدی و صنعتی ایجاد می کند که با هماهنگی و همکاری سایر ارگان های ذیربط انجام می شود.