معین وزارت اقتصاد: عامل اصلی بحران طی نیم قرن در افغانستان مداخلات خارجی‌ها بوده است

آقای نظری افزوده که امارت اسلامی نسبت به مداخلات خارجی‌ها بسیار حساس است و به هیچ قدرت بیرونی اجازه مداخله در امور داخلی را نمی‌دهد.

معین وزارت اقتصاد: عامل اصلی بحران طی نیم قرن در افغانستان مداخلات خارجی‌ها بوده است

‏دوکتور عبداللطیف نظری، معین وزارت اقتصاد در صفحۀ ایکس خود نگاشته است، که یکی از عوامل اصلی بحران طی نیم قرن اخیر در افغانستان مداخلات خارجی‌ها بوده است.

آقای نظری افزوده که امارت اسلامی نسبت به مداخلات خارجی‌ها بسیار حساس است و به هیچ قدرت بیرونی اجازه مداخله در امور داخلی را نمی‌دهد.

معین وزارت اقتصاد می‌گوید، که به هیچ کشور، اجازه راه اندازی جنگ‌های نیابتی و ژیوپلیتیک در افغانستان داده نمی‌شود.

با این حال مولوی ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی با تائید گفته‌های داکتر عبداللطیف نظری این گفته‌ها را دقیق و منطقی خوانده است.