معاون سیاسی ریاست الوزرا: امارت اسلامی احیاء اقتصاد ملی و ساخت زیربناها را اولویت خود می‌داند

دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا امروز با نشر این خبر گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا با شماری از قومندانان جهادی سابق به ریاست انجنیر سید محمد ایوب وزیر آب و برق حکومت مجاهدین، دیدار کرد.

معاون سیاسی ریاست الوزرا: امارت اسلامی احیاء اقتصاد ملی و ساخت زیربناها را اولویت خود می‌داند

 

معاون سیاسی ریاست الوزرا در دیدار با شماری از قومندانان جهادی سابق گفت: امارت اسلامی احیاء اقتصاد ملی و ساخت زیربناها را اولویت خود میداند و تلاش می کند تا به خواست های افغان ها پاسخ به موقع بدهد.

 

دفتر مطبوعاتی ریاست الوزرا امروز با نشر این خبر گفته است که مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا با شماری از قومندانان جهادی سابق به ریاست انجنیر سید محمد ایوب وزیر آب و برق حکومت مجاهدین، دیدار کرد.

این قومندانان شکست امریکا و غرب را به بازوی امارت اسلامی و افغان ها حادثه تاریخی و ارزشمند خواندند و این پیروزی را افتخار تمام امت اسلامی عنوان کردند.

 

آنان همچنان از آغاز فعالیت های بازسازی از سوی امارت اسلامی ابراز خرسندی کردند و از هرگونه همکاری با امارت اسلامی اطمینان دادند.

 

مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزرا گفت که امارت اسلامی مبارزه و جهاد مجاهدین در برابر تجاوز شوروی را به چشم قدر می نگرد.

 

وی گفت: آرمان های ملت افغان پس از پیروزی جهاد در برابر شوروی سابق برآورده نشد که در اثر قربانی های فراوان امارت اسلامی بدست آمد و افغان‌ها به اهداف خود که ختم اشغال و حاکمیت نظام اسلامی بود، نایل گردیدند.

 

موصوف افزود که امارت اسلامی احیا اقتصاد ملی و ساخت زیربناها را اولویت خود میداند و تلاش می کند تا به خواست های افغان ها پاسخ به موقع بدهد.