محمولهٔ کمک ۲۰۰ تُنی ازبیکستان به افغانستان رسید

کمک های کشور همسایه ازبیکستان که بیش از ۲۰۰تن مواد است، شامل ۴۸تن آرد، ۲۲تن برنج، ۲۵هزار لیتر روغن، ۱۰۰خیمه، ۹۶عدد ذخیره آب ‏و سایر مواد می باشد.

محمولهٔ کمک ۲۰۰ تُنی ازبیکستان به افغانستان رسید

کمک های کشور همسایه ازبیکستان که بیش از ۲۰۰تن مواد است، شامل ۴۸تن آرد، ۲۲تن برنج، ۲۵هزار لیتر روغن، ۱۰۰خیمه، ۹۶عدد ذخیره آب ‏و سایر مواد می باشد.

در مراسم سپردن کمک ها، هیأت افغانستان شامل معین سیاسی وزارت امور خارجه، معاون والی بلخ، رئیس مبارزه باحوادث طبیعی، قونسل افغانستان در ترمذ و سایر مسوولین بوده و هیأت ازبیکستان که ریاست آنرا آقای عصمت الله ایرگاشوف، نمایندۀ ویژۀ رئیس جمهور آن کشور به عهده داشت.

آقای ایرگاشوف با سیلاب زدگان ابراز همددری نمود و افزود که کشورش به کمک به افغان‌ها توجه ویزه دارد و در کل، کشورهای همسایه برای آنان اولویت دارد.

وی همچنان گفت که در نتیجۀ تأمین امنیت ‏سرتاسری در افغانستان، فرصتی خوب برای تقویت روابط و همکاری های دوجانبه ایجاد شده است.

مولوی رحمت الحق فضیل روابط با ازبیکستان را تاریخی خواند و از کمک های بشردوستانه و همکاری‌های همیشگی آن کشور سپاس‌گزاری نمود و افزود که ازبیکستان همیشه از افغان‌ها حمایت نموده و از روى حسن نیت در بخش‌های سیاسی، اقتصادی، ترانزیتی و تجاری گام های مثبت برداشته است.
در پایان، آقای فضیل اطمینان داد که کمک های بشردوستانۀ ازبیکستان به طور شفاف و عادلانه به نیازمندان کشور رسانیده خواهد شد.