قزاقستان میزان تجارت خود را با افغانستان افزایش می‌دهد

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که چند روز پیش رئیس جمهور قزاقستان امارت اسلامی را از لیست سازمان‌های که فعالیت آن در قزاقستان ممنوع است خارج کرد.

قزاقستان میزان تجارت خود را با افغانستان افزایش می‌دهد

‏منابع به نقل از مقامات قزاقستان خبر داده اند، قزاقستان تلاش دارد سطح تجارت خود با افغانستان را از یک میلیارد دالر در سال به سه میلیارد برساند.

سرک ژومانگارین، معاون صدراعظم قزاقستان می‌گوید که کشوراش در نظر دارد با ساخت مسیر بدیل از راه ترکمنستان سطح تجارت خودرا با افغانستان افزایش دهد.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که چند روز پیش رئیس جمهور قزاقستان امارت اسلامی را از لیست سازمان‌های که فعالیت آن در قزاقستان ممنوع است خارج کرد.

قابل یاد آوریست که بعد از حاکمیت امارت اسلامی در کشور فصل جدید روابط میان افغانستان و قزاقستان آغاز شده و حدود یک ماه پیش کابل میزبان نمایشگاه مشترک افغان – قزاق بود.