قرارداد میترها میان برشنا شرکت و کمپنی شینزین کلوِ چینایی امضا شد

همچنین میترهای کمپنی متذکره طبق معیارهای برشنا شرکت ساخته می‌شود و برشنا شرکت در بخش‌های اصلاح و توسعه شبکه از آن استفاده خواهد کرد.

قرارداد میترها میان برشنا شرکت و کمپنی شینزین کلوِ چینایی امضا شد

قرارداد میترهای یک فاز و سه فاز به ارزش ۲.۷ میلیون دالر امریکایی میان ملا محمد حنیف حمزه رئیس عمومی اجرائیوی د افغانستان برشنا شرکت و نماینده کمپنی چینایی ساخت میترها (شینزین کلو) امضأ شد.

شرکت برشنا امروز با نشر این خبر گفته است: کمپنی متذکره حدود ۱۵۰ هزار میتر یک فاز و سه فاز معیاری را تولید می‌نماید که همزمان با وارد نمودن آن به افغانستان در مربوطات شبکه مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

قابل ذکر است که قبل از این، مشترکین برشنا شرکت، میترهای مورد نیاز خویش را از بازار آزاد به قیمت‌های مختلف خریداری می‌نمودند که نسبتاً بلند تمام می‌شد؛ ولی حالا برشنا شرکت از طریق امضای قرارداد خریداری میترها با یک کمپنی چینایی در این راستا برای مشترکین سهولت ایجاد نموده است.

همچنین میترهای کمپنی متذکره طبق معیارهای برشنا شرکت ساخته می‌شود و برشنا شرکت در بخش‌های اصلاح و توسعه شبکه از آن استفاده خواهد کرد.

مشترکین در راستای میترهای برق با مشکلات زیادی روبرو بودند که همزمان با وارد شدن میترهای جدید و توزیع آن به مشترکین تمامی مشکلات در این راستا رفع گردیده و مشترکین میترهای معیاری با قیمت مناسب دریافت خواهند کرد.