فراغت ۸۳ تن محصل از پوهنتون علوم طبی کابل

فراغت ۸۳ تن محصل از پوهنتون علوم طبی کابل پوهنتون علوم طبی کابل طی محفلی (۸۳) تن محصل را از دوره نظری پوهنځی طب فارغ کرد. شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این محفل به رهبری پوهنتون طبی کابل، محصلان، استادان و خانواده های محصلان مبارکی داده، بر ارزش علم […]

فراغت ۸۳ تن محصل از پوهنتون علوم طبی کابل

پوهنتون علوم طبی کابل طی محفلی (۸۳) تن محصل را از دوره نظری پوهنځی طب فارغ کرد.

شیخ الحدیث مولوی ندا محمد ندیم سرپرست وزارت تحصیلات عالی در این محفل به رهبری پوهنتون طبی کابل، محصلان، استادان و خانواده های محصلان مبارکی داده، بر ارزش علم طب تاکید کرده گفت: «علم طبابت، مهم ترین علم بعد از علوم دینی بوده و این انعام و بخششی از سوی الله متعال می باشد که شما را در رابطه به علم طب دانش داده است.»

وی همچنان گفت که هر داکتر، انجنیر، استاد و سایر افراد باید امور خود را مطابق شریعت اسلامی تطبیق کنند.

در ادامه حمد الله نعمانی وزیر شهر سازی و مسکن نیز به محصلان مبارکی گفته، فعالیت های وزارت تحصیلات عالی را ستایش کرده و در رابطه به استفاده علم صحبت کرد.

همچنان مولوی حافظ محمد حامد حسیب معین مالی و اداری وزارت تحصیلات عالی و مفتی محمد طاهر احمد معین امور محصلان این وزارت نیز به محصلان و خانواده های شان مبارکی گفته در رابطه به ادامه تحصیل محصلان و تعقیب برنامه تخصص به آنان صحبت های رهنمودی کردند.

سپس داکتر اسدالله نجات رییس پوهنتون علوم طبی کابل از فراغت این محصلان اظهار خوشی کرده در مورد فعالیت های ابو علی ابن سینا در راستای طب معلومات ارایه کرد.

در پایان این مراسم به فارغان یاد شده تصدیق نامه ها و تحایف داده شد.