فراغت ۱۲۰ تن انجینر از پوهنتون تخنیکی غزنی 

فراغت ۱۲۰ تن انجینر از پوهنتون تخنیکی غزنی شیخ الحدیث مولوی نداء محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی در مراسم فراغت محصلان پوهنځی های جیولوجی معدن و الکترو میخانیک پوهنتون تخنیکی غزنی اشتراک کرد. در این مراسم که مسوولین ولایت غزنی و هیئت رهبری پوهنتون متذکره حضور داشتند، وزیر تحصیلات عالی طی صحبت های خویش فراغت […]

فراغت ۱۲۰ تن انجینر از پوهنتون تخنیکی غزنی

شیخ الحدیث مولوی نداء محمد ندیم وزیر تحصیلات عالی در مراسم فراغت محصلان پوهنځی های جیولوجی معدن و الکترو میخانیک پوهنتون تخنیکی غزنی اشتراک کرد.

در این مراسم که مسوولین ولایت غزنی و هیئت رهبری پوهنتون متذکره حضور داشتند، وزیر تحصیلات عالی طی صحبت های خویش فراغت محصلان را تبریک گفته خطاب به محصلان گفت: « آینده کشور وابسته به شما است، در آبادی و پیشرفت کشور تان با در نظر داشت مسوولیت های دینی و ملی خویش سهم تان را ادا نماید».

موصوف همچنان در ادامه صحبت های خویش بیان داشت که رهبری نظام ا.ا.ا متعهد به ترقی و آبادی کشور بوده و در چهارچوب شرعیت اسلامی فعالیت ها و خدمات شان را در قبال مردم و وطن انجام میدهند.

وزیر تحصیلات عالی همچنان راز کامیابی یک نظام را در حفاظت از دین و دنیای ملت خوانده بیان داشت که قانون و راه نمای ما کتاب مقدس الله است در این راه ثابت قدم و استوار باشیم، نباید خاطر منافع دیگران راه مقدس خویش را تغیر بدهیم.

سپس هیئت رهبری پوهنتون متذکره و سایر سخنرانان صحبت کرده ضمن تبریکی به محصلان فارغ شده آنان را در راه آبادی و پیشرفت کشور تشویق کردند.

قابل یاد آوری است که از دو پوهنځی پوهنتون متذکره به تعداد ۱۲۰ انجینر از بخش های انکشاف معدن و برق فارغ و جهت خدمت به جامعه تقدیم شدند.