سفیر افغانستان در مالیزیا با رهبری پوهنتون تایلرز دیدار کرد

با این حال تایلرز از پوهنتون‌های بین المللی مالیزیا است، که در حال حاضر شماری از محصلین افغان نیز در آن مصروف آموزش هستند.

سفارت افغانستان در مالیزیا خبر داده است، که نقیب الله احمدی، سفیر امارت اسلامی در آن کشور با باری وین، رئیس پوهنتون تایلرز مالیزیا دیدار و گفت‌وگو کرده است.

 

بر بنیاد معلومات این سفارت، در این دیدار دو طرف روی ارایه بورسیه‌های تحصیلی به محصلین افغان، تفاهم‌نامه‌های همکاری و شریک کردن تجارب بین پوهنتون‌های دو کشور صحبت کرده اند.

 

با این حال تایلرز از پوهنتون‌های بین المللی مالیزیا است، که در حال حاضر شماری از محصلین افغان نیز در آن مصروف آموزش هستند.