سفر وزیر معارف افغانستان به روسیه برای اشتراک در دومین دور نشست جهانی وزراء معارف

با این حال وزارت معارف افزوده که وزیر این وزارت در حاشیۀ این نشست با وزیران معارف شماری از کشورها گفت‌وگوهای نیز انجام خواهد داد.

سفر وزیر معارف افغانستان به روسیه برای اشتراک در دومین دور نشست جهانی وزراء معارف

مولوی حبیب الله آغا، وزیر معارف کشور از بهر اشتراک در دومین دور نشست جهانی وزیران معارف طی یک سفر رسمی به روسیه رفته است.

وزارت معارف کشور خبر داده، که این نشست چهار روزه به میزبانی روسیه در شهر کازان آن کشور برگزار می‌گردد.

گفته می‌شود که وزیر معارف در این نشست در مورد وضعیت آموزشی، دست آوردها، فرصت‌ها و چالش‌های نظامی آموزشی افغانستان با جناح‌های مختلف بحث و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

با این حال وزارت معارف افزوده که وزیر این وزارت در حاشیۀ این نشست با وزیران معارف شماری از کشورها گفت‌وگوهای نیز انجام خواهد داد.

این سفر در حالی صورت می‌گیرد، که پیش از این وزیر کار و امور اجتماعی کشور جهت شرکت در بیست و هفتمین اجلاس اقتصادی سن پترزبورگ روسیه به آن کشور سفر کرده است.