سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با معاون اتاق تجارت قطر در آن کشور دیدار کرد

ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی امارت اسلامی افغانستان با محمد بن احمد الطوار الکواري معاون اول اتاق تجارت قطر در آن کشور دیدار کرد.

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با معاون اتاق تجارت قطر در آن کشور دیدار کرد

ملا عبدالمنان عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی امارت اسلامی افغانستان با محمد بن احمد الطوار الکواری معاون اول اتاق تجارت قطر در آن کشور دیدار کرد.

دفتر مطبوعاتی وزارت کار و امور اجتماعی امروز با نشر این خبر گفته است: آقای محمد بن احمد التوار الکواری و دیگر مقامات در حالی دیدار کردند که دکتر نعیم وردگ سفیر امارت اسلامی افغانستان در قطر نیز حضور داشت.

 

در این دیدار درباره توسعه روابط دوجانبه در زمینه های تجاری و اقتصادی بحث و تبادل نظر شد.

 

ملا عمری سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی از تجار قطری خواست برای سرمایه گذاری در افغانستان در زمینه های زراعت، صنعت، تولید و زیرساخت ها سرمایه گزاری کنند.

او گفت اکنون بیش از هر زمان دیگری زمینه سرمایه گذاری در افغانستان مساعد شده است.

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در پایان از مقامات سکتور خصوصی قطر خواست تا روابط کاری و تجاری خود را با سکتور خصوصی افغانستان گسترش دهند.

قابل ذکر است که سرپرست وزارت وامور اجتماعی هفته گذشته به منظور بررسی مشکلات کارگران افغان قطر سفر نموده است.