رسانه‌ها باید با نشرات خود به اصلاح جامعه و نسل جوان کمک کنند

رسانه‌ها باید با نشرات خود به اصلاح جامعه و نسل جوان کمک کنند و چیزی به جامعه ارائه دهند تا نسل جدید با فرهنگ اسلامی و افغانی تربیت شوند.

رسانه‌ها باید با نشرات خود به اصلاح جامعه و نسل جوان کمک کنند

شیخ محمد خالد حنفی، وزیر امر به‌معروف، نهی از منکر و سمع‌ شکایات با چهره‌های مشهور کشور، سخن‌گویان اداره‌های امارتی و نمایندگان رسانه‌های خصوصی دیدار کرد.

به گفته وزارت امر به‌معروف و نهی از منکر، شیخ محمد خالد حنفی در این دیدار گفته است، رسانه‌ها باید با نشرات خود به اصلاح جامعه و نسل جوان کمک کنند و چیزی به جامعه ارائه دهند تا نسل جدید با فرهنگ اسلامی و افغانی تربیت شوند.

آقای حنفی افزوده است، رسانه‌ها باید از نشر برنامه‌هایی که با شریعت اسلامی و فرهنگ افغانستان در تضاد است، خودداری کنند.