رئیس اتحادیه علماء جهان اسلام از فعالیتهای امارت اسلامی در بخشهای مختلف ستایش کرده است

این دیدار که در حاشیۀ نشست مشورتی علماء جهان اسلام در شهر استانبول انجام شد در آن آقای القره داغی از همکاری‌های بیشتر آن اتحادیه در تأمین روابط با امارت اسلامی اطمینان داده است.

رئیس اتحادیه علماء جهان اسلام از فعالیتهای امارت اسلامی در بخشهای مختلف ستایش کرده است

‏دکتور شیخ علی محی الدین القره داغی، رئیس اتحادیۀ علماء جهان اسلام در دیدار با شیخ الحدیث دکتور نور محمد ثاقب، وزیر ارشاد، حج و اوقاف کشور از فعالیت‌های امارت اسلامی در بخش‌های دینی و عمرانی ستایش کرده است.

این دیدار که در حاشیۀ نشست مشورتی علماء جهان اسلام در شهر استانبول انجام شد در آن آقای القره داغی از همکاری‌های بیشتر آن اتحادیه در تأمین روابط با امارت اسلامی اطمینان داده است.

رئیس اتحادیه علماء جهان اسلام گفته که این اتحادیۀ کتله بزرگ از علماء جهان را با خود داشته و در بیش از ۹۰ کشور جهان فعالیت و نماینده‌گی دارد.

از سوی هم دو طرف در این دیدار پیرامون موضوعات مختلف بحث کرده و بر تقویت همکاری‌های دینی و علمی میان وزارت ارشاد، حج و اوقاف و اتحادیۀ علماء جهان اسلام تاکید کرده اند.