دیدار وزیر معارف و تحصیلات عالی با رئیس شورای علمای تاتارستان 

حافظ ضیاالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید، که دو طرف در این دیدار روی روابط میان افغانستان و تاتارستان، وضعیت فعلی دو کشور وسایر موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر کرده اند.

دیدار وزیر معارف و تحصیلات عالی با رئیس شورای علمای تاتارستان

شیخ ندا محمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی و مولوی حبیب الله آغا، وزیر معارف امارت اسلامی در جریان سفرشان به روسیه با شیخ رستم عبدالحی، رئیس شورای علماء جمهوری تاتارستان دیدار کرده اند.

 

وزیر تحصیلات عالی در این دیدار از رئیس شورای علماء تاتارستان دعوت کرده تا به افغانستان سفر کند.

حافظ ضیاالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی می‌گوید، که دو طرف در این دیدار روی روابط میان افغانستان و تاتارستان، وضعیت فعلی دو کشور وسایر موضوعات مرتبط بحث و تبادل نظر کرده اند.

قابل یاد آوریست که وزیر تحصیلات عالی و معارف کشور برای شرکت در “دومین نسشت بین المللی وزیران تحصیلات عالی و معارف” دو روز پیش به شهر کازان روسیه سفر کردند.