دیدار سرپرست وزارت معارف با نمایندگان محصلان افغان در شهر کازان فدراتیف روسیه

سرپرست وزارت معارف گفت که در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی و سفارت افغانستان مقیم مسکو، مشکلات محصلان را رفع کرده، برای آنان سهولت های ممکنه را فراهم خواهند کرد.

دیدار سرپرست وزارت معارف با نمایندگان محصلان افغان در شهر کازان فدراتیف روسیه

مولوی حبیب الله آغا سرپرست وزارت معارف،با نمایندگان محصلان افغان مقیم شهر کازان فدراسیون روسیه، دیدارکرد.

دراین دیدار، محصلان افغان در مورد مشکلات مالی، ویزه و سایرموضوعات، به سرپرست وزیرمعلومات ارائه کردند.

‏سرپرست وزارت معارف گفت که در هماهنگی با وزارت تحصیلات عالی و سفارت افغانستان مقیم مسکو، مشکلات محصلان را رفع کرده، برای آنان سهولت های ممکنه را فراهم خواهند کرد.