در دو روز گذشته ۵هزار و ۴۹۶ عودت‌کننده به صورت رایگان به مناطق خود اعزام شدند

کمیته ترانسپورت به رهبری وزارت ترانسپورت و هوانوردی در تاریخ ۲۵ و ۲۶ عقرب سال جاری٬ ۲۶۳ خانواده از تورخم و ۴۸۱ خانواده را از سپین بولدک به ولایات ننگرهار، کنر، کابل، لغمان، پکتیا، بلخ، بغلان، کندز، تخار و قندهار فرستاده است. گفتنی است تا کنون با انتقال ۱۰ هزار و ۷۰۰ خانواده توسط کمیته […]

کمیته ترانسپورت به رهبری وزارت ترانسپورت و هوانوردی در تاریخ ۲۵ و ۲۶ عقرب سال جاری٬ ۲۶۳ خانواده از تورخم و ۴۸۱ خانواده را از سپین بولدک به ولایات ننگرهار، کنر، کابل، لغمان، پکتیا، بلخ، بغلان، کندز، تخار و قندهار فرستاده است. گفتنی است تا کنون با انتقال ۱۰ هزار و ۷۰۰ خانواده توسط کمیته ترانسپورت، ۷۰ هزار و ۸۰ عودت‌کننده به صورت رایگان به مناطق خود منتقل شده اند.