در حوزه امنیت بین‌المللی گام‌های اساسی برداشته‌ایم/ جامعه جهانی برای به‌رسمیت شناسی تعلل نکند

در حاشیه ۳۴مین نشست «مجمع بین المللی امنیت»، محمد نعیم، سرپرست سفارت امارت اسلامی افغانستان در دوحه، اظهارداشت افغانستان با وجود موقعیت استراتژیک جغرافیایی، نقش مهمی در امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

در حوزه امنیت بین‌المللی گام‌های اساسی برداشته‌ایم/ جامعه جهانی برای به‌رسمیت شناسی تعلل نکند

در حاشیه ۳۴مین نشست «مجمع بین المللی امنیت»، محمد نعیم، سرپرست سفارت امارت اسلامی افغانستان در دوحه، اظهارداشت افغانستان با وجود موقعیت استراتژیک جغرافیایی، نقش مهمی در امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی دارد.

وی افزود: خوشبختانه با آمدن امارت اسلامی، جنگ ۴۰ ساله در افغانستان پایان یافت و مردم افغانستان پس از ده ها سال از نعمت امنیت جهانی برخوردار شدند.

ایشان با بیان اینکه امارت اسلامی در همه زمینه‌ها، به ویژه در تامین امنیت و پیشگیری از مواد مخدر که نقش بسیار مهمی درحوزه امنیت بین‌المللی دارد، گام های اساسی برداشته است؛ بنابراین جامعه جهانی باید امارت اسلامی را به رسمیت بشناسد و با درک حقایق به مشکلات مردم افغانستان پایان دهد.