در آستانه عید آمدن مردم به افغانستان افزایش چشم گیری یافته است

آنان می‌افزایند با اینکه روزانه چهار پرواز از امارات متحدۀ عربی به افغانستان صورت می‌گیرد اما با توجه به افزایش تعداد درخواست کننده‌گان، شماری زیادی آنان تکت به دست آورده نمی‌توانند تا به افغانستان سفر کنند.

‏شماری از مسئولین شرکت‌های سیاحتی در کابل می‌گویند، که در آستانۀ عید سعید قربان آمدن اتباع افغانستان و گردشگران خارجی به کشور افزایش چشم گیری یافته است.

 

آنان می‌افزایند با اینکه روزانه چهار پرواز از امارات متحدۀ عربی به افغانستان صورت می‌گیرد اما با توجه به افزایش تعداد درخواست کننده‌گان، شماری زیادی آنان تکت به دست آورده نمی‌توانند تا به افغانستان سفر کنند.

کارشناسان امور علت افزایش سفر به افغانستان را تامین امنیت در کشور گفته و از حکومت افغانستان می‌خواهند که برای گردشگران خارجی سهولت‌های بیشتر فراهم کند.

مسئولین شرکت‌های سیاحتی این گفته‌ها را در حالی مطرح می‌کنند که در نزدیک به سه سال گذشته هزاران گردشگر خارجی به افغانستان سفر و از اماکن تاریخی و گردشگری کشور دیدن کرده اند.