تلاش برای بازسازی ساختمان ۳۱ مکتب در ولایت پنجشیر 

ساختمان سی و یک مکتب در ‎پنجشیر، بازسازی می شود. حافظ محمد آغا حکیم والی پنجشیر می‌گوید که با بازسازی ساختمان های این مکاتب، فضای مناسب درسی به هزاران شاگرد، فراهم می شود. این پروژه، نه ونیم ملیون افغانی هزینه خواهد داشت. سال گذشته، ساختمان پنجاه و سه مکتب در پنجشیر، از سوی وزارت معارف […]

ساختمان سی و یک مکتب در ‎پنجشیر، بازسازی می شود.

حافظ محمد آغا حکیم والی پنجشیر می‌گوید که با بازسازی ساختمان های این مکاتب، فضای مناسب درسی به هزاران شاگرد، فراهم می شود.

این پروژه، نه ونیم ملیون افغانی هزینه خواهد داشت.

سال گذشته، ساختمان پنجاه و سه مکتب در پنجشیر، از سوی وزارت معارف بازسازی شد.

به اساس آمارها، درحال حاضر، بیش از بیست و شش هزار شاگرد، دریک صد و بیست و هشت مکتب در پنجشیر، مشغول درس اند.