تصویب پلان تفصیلی شهرک ایتام ولایت هلمند

گفتنی است شهرک مسکونی مذکور در زمینی به مساحت 272 جریب در حال ساخت است و هزینه آن را بنیاد خیریه خاندان سلطنتی قطر بر عهده گرفته است و سایر فعالیت ها زیر چتر وزارت شهرسازی و مسکن انجام خواهد شد.

تصویب پلان تفصیلی شهرک ایتام ولایت هلمند

براساس دستور خاص امیرالمومنین حفظه الله، پلان تفصیلی شهرک مسکونی عصری با تمام امکانات زندگی برای ۵۰۰ کودک یتیم در ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند توسط سرپرست وزارت شهرسازی و مسکن محترم شیخ حمدالله نعمانی و معین شهری آقای شیخ مدارعلی کریمی بامیانی تایید شد.

 

گفتنی است شهرک مسکونی مذکور در زمینی به مساحت ۲۷۲ جریب در حال ساخت است و هزینه آن را بنیاد خیریه خاندان سلطنتی قطر بر عهده گرفته است و سایر فعالیت ها زیر چتر وزارت شهرسازی و مسکن انجام خواهد شد.