تاکنون هیچ مورد مثبت بیماری کولرا در کشور به ثبت نرسیده است

وزارت صحت عامه می‌گوید، که این رسانه‌ها به نقل از گزارش سازمان ملل که به تاریخ ۱۹ جون ۲۰۲۴ منتشر شده خبر شیوع این بیماری را به نشر رسانده اند.

‏پس از نشر معلومات از سوی شماری از رسانه‌ها مبنی بر شیوع بیماری کولرا در کشور، وزارت صحت عامه در واکنش به آن گفته است، که تا کنون هیچ مورد مثبت این بیماری ثبت نشده است.

وزارت صحت عامه می‌گوید، که این رسانه‌ها به نقل از گزارش سازمان ملل که به تاریخ ۱۹ جون ۲۰۲۴ منتشر شده خبر شیوع این بیماری را به نشر رسانده اند.

به گفتۀ این وزارت، گزارش سازمان ملل در مورد حوزه مدیترانه شرقی است و در این گزارش در مورد افغانستان از کلمه “اسهالات حاد” استفاده شده است و با ارقام بیماری کولرا ربطی ندارد.

با این حال وزارت صحت عامه از رسانه‌های کشور خواسته است، تا در نشر اخبار از دقت بیشتر کار گیرند.