تاکنون بیش از ۱۰ هزار حاجی به عربستان سعودی انتقال داده شده‌اند

‏از آغاز روند انتقال حجاج به عربستان سعودی، تاکنون ۱۰ هزار و ۴۷۹ تن از افغانستان به آن کشور انتقال داده شده اند.

تاکنون بیش از ۱۰ هزار حاجی به عربستان سعودی انتقال داده شده‌اند

‏از آغاز روند انتقال حجاج به عربستان سعودی، تاکنون ۱۰ هزار و ۴۷۹ تن از افغانستان به آن کشور انتقال داده شده اند.

با این حال وزارت ترانسپورت و هوانوردی در خبری گفته است که این تعداد حجاج از میدان‌های بین‌المللی هوایی کشور در ۳۴ پرواز جهت ادای مراسم حج بیت‌الله شریف به عربستان سعودی منتقل شده‌ اند.

از سوی هم این وزارت گفته که روند انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی به گونۀ عادی ادامه دارد.

بر بنیاد معلومات، قرار است برای امسال ۳۰ هزار تن برای ادای مراسم حج به عربستان سعودی منتقل شوند.